Dagplejen

Gæstepleje

I dagplejen har vi verdens bedste vikarsystem, fordi en dagplejer aldrig må have mere end 5 børn

Når en dagplejer er fraværende på grund af kursus, sygdom, ferie eller andet, vil I blive tilbudt en gæstedagplejer til jeres barn. Vi bestræber os på, at det bliver ved en dagplejer, som jeres barn kender fra legestuegruppen. Dette er dog ikke altid muligt.

Det beløb som tilbage betales svarer til et gennemsnit af forældrebetalingen modregnet evt. søskende - og fripladstilskud.

Følgende dage og uger udløser ikke tilbagebetaling:

  • Dagene i forbindelse med jul og nytår
  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfart
  • Grundlovsdag den 5.6
  • Sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31

OBS: Grundlovsdag lukker dagplejen kl. 12.00 og Juleaftensdag den 24,12 og Nytårsaftensdag den 31.12 lukker dagplejen kl. 13.00