Børnehaven Uglebo

Overgang fra anden børnehave til Uglebo

At få nye venner.

 

Går dit barn i kommunalt Børnehave, vil du opleve et tæt samarbejde mellem det sted barnet kommer fra og os i Uglebo. Sammen med den børnehave barnet kommer fra, udarbejder i en kort skrivelse om dit barn, som sendes til os, inden barnet starter, så vi kender barnets styrker, vaner og ressourcer.

Hvis barnet har særlige udfordringer, holder vi møde med jer forældre og børnehavens personale, inden barnet starter.

Vi opfordrer altid private børnehaver, vuggestuer og dagpassere til et tilsvarende tæt samarbejde om barnets start i Uglebo.

 At starte i Uglebo, sker altid i tæt samarbejde og kontakt mellem forældre og personalet.

Vi håber at du og dit barn kommer forbi og besøger os inden starten i Uglebo - eller i giver jer god tid til at "køre" barnet ind i Uglebo. At i giver jer god tid, betyder her, at barnet i den første uge, starter med at have nogle korte dage, gerne kun af 1-3 timers varighed.

Hvis det ikke er muligt, har vi viden om og erfaring med, hvordan I som forældre og vi som personale, hjælper dig og dit barn til en tryg børnehavestart.

Kom endelig og tal med os, og udnyt den faglige viden og de erfaringer vi har. Vi samarbejder om det, som er bedst for netop dit barn.

Vores store, dejlige legeplads er altid åben, så det kan være en god ide at du og dit barn sammen besøger den inden starten i Uglebo. Tag endelig en madpakke med, her er mulighed for flere timers hygge og leg - og borde og bænke under halvtage til at sidde på.